Над 600 хил.лв. са планираните приходи от управление и разпореждане с общински имоти

607 380 лева е размерът на очакваните приходи от управление и разпореждане с имоти-общинска собственост и от предоставяне на особено ползване-концесии върху публична общинска собственост.  Очакваните разходи за общинска собственост са в размер на 216 250 лева. Програмата съдържа описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия.

С пълния текст на програмата, която отразява намеренията на Община Панагюрище за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г., може да се запознаете в днешния нов брой на вестник „ОБОРИЩЕ“.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn