Над 700 молби за енергийни помощи на жители от община Панагюрище са подадени в местната Дирекция „Социално подпомагане“

До 29 септември в Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище бяха подадени 751 молби от жители на община Панагюрище за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017 г., показа репортерската ни проверка. Четири от тях са за отопление с еленергия, останалите 747 са за твърдо гориво в пари. Към момента има издадени 574 заповеди за отпускане на помощта за твърдо гориво в пари,  67 от заявленията за този вид помощ са получили отказ. За три от молбите за целева помощ за отопление с еленергия е отпусната помощта , има и един отказ. 106 молби са в процес на обработка, уточниха от социалната дирекция.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2016 г. до  31 март 2017 г. Изплащането за месеците ноември и декември 2016 г. се извършва не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. До 31 януари 2017 г. ще се извърши втори транш на плащането – за месеците януари, февруари и март.Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията. За отоплителен сезон 2016/2017 г. месечният размер на целевата помощ е  72,46 лв. За петте месеца на отоплителния сезон сумата е 362,30 лв. Във връзка с увеличението на пенсиите от 01.07.2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане само поради осъвременения размер на пенсията им.В заявленията задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.Кампанията стартира на 1 юли т.г., крайният срок е 31 октомври 2016 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn