Над 800 преброители и над 200 контрольори са ангажирани с преброяването в област Пазарджик

Електронното преброяване ще продължи до 30 септември. Удължаването на срока не променя графиците на преброителите. Много хора разчитат в дома им да дойде преброител, за да изпълнят своя граждански си дълг. Те са инструктирани да спазват всички противоепидемични мерки и разполагат със защитни средства.

Преброилите се онлайн също трябва да представят 15-цифрения код, генериран от системата, на реален преброител.

А реалните преброители в Пазарджишка област са около 876. Контрольорите пък са приблизително 230. В цялата страна са ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори. Всички са преминат специални обучения и подписват декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Преброителите имат право да ви посещават

от 8.00 часа сутрин до 20.00 часа вечер, включително в събота и неделя.

Те сами определят „работното си време“, важно е да съберат информацията от своя преброителен район. Ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ).

Населените места са разделени на преброителни участъци, като всеки съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица, според големината и характеристиките на града или селото. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка, в зависимост от преброилите се онлайн лица.

Въпросите, които ще задават, са в четири основни раздела – адрес, жилище, домакинство и население. Петият раздел – временно присъстващи лица, се попълва единствено в случай, че по време на преброяването в жилището има хора, които обичайно не живеят там – например

гости за няколко дни.

Повечето въпроси са затворени – отбелязва се само верният отговор.

Събират се данни какво е жилището – държавно, общинско или частно, колко е неговата площ и колко стаи има, дали има изолация и енергоспестяваща дограма, достъпно ли е за хора, които са трудноподвижни и т. н.

Следва информацията за броя на лицата и домакинствата, които обитават жилището. Домакинство може да бъде едно лице, което живее само или повече лица, които живеят заедно и имат общ бюджет. В едно жилище може да има повече от едно домакинство –  например

двама студенти, които живеят в един апартамент, но нямат общи разходи.

Нужни са данни и за всяко едно лице в жилището поотделно. Добре е да се започне с главата на домакинството или друго пълнолетно лице. Искат се имената на хората и техните ЕГН-та, трябва да се определят и отношенията на всеки към всеки в рамките на домакинството. Например – ако в едно жилище живеят семейство с две деца и баба и ако глава на домакинството е мъжът, отношението на жена му към него е съпруга, на децата – син/дъщеря, на бабата – родител (ако му е майка) или друго родствено лице (ако му е тъща).

Има и въпроси за

етническата принадлежност, майчиния език и религията.

При отговорите човек се самоопределя. Има и възможност да се посочи „Не мога да определя“ или „Не желая да отговоря“.

В този раздел е и информацията дали учите и работите, къде и какво работите, как се придвижвате до училището или работното си място.

Глобата, ако не сме се преброили онлайн и изгоним анкетьор, е 160 лева.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn