Над 900 са лекарите, практикуващи в област Пазарджик, над 200 – зъболекарите

927 са лекарите, практикуващи в област Пазарджик, 215 са лекарите по дентална медицина, 1 419 медицинските специалисти по здравни грижи.  Това показват данните на НСИ към 31 декември 2019 година. Население на един лекар в областта е 273, а на един лекар по дентална медицина – 1 176. Що се отнася до разпределението на лекари по специалности в лечебните и здравни заведения най-много в Пазарджишко са специалистите по педиатрите – 58.

В страната най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 10 465, или 35.3% от всички действащи медици у нас, сочат данни за 2019 г. на Националния статистически институт. Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 4 157, или 14.0%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 5 169, или 17.5%. По отношение на специалността най-голям е делът на общопрактикуващите – 4 119, или 13.9% от всички лекари в страната, следвани от: Кардиология – 6.1%, Акушерство и гинекология – 5.9%, Анестезиология и интензивно лечение – 5.5%, Хирургия – 5.2%, и Нервни болести – 5.0%.
Медицинските специалисти по здравни грижи са  46 491, от които 30 546 медицински сестри и 3 269 акушерки. Данните обобщават, че 341 заведения за лекарска помощ с 53 997 легла работят у нас в края на 2019 г., от които 319 болници с 51 776 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 2 079 с 1 223 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 144 с 1 914 легла.

В 57.7% от болниците е съсредоточен 73.9% от легловия им фонд в страната. По отношение на осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. тя е 776.8 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2018 г. се увеличава със 17.2 пункта (759.6). В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 612 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 376, като 6 493 от тях работят в практики, със сключен договор с НЗОК. Осигуреността с лекари в края на 2019 г. общо за страната е 42.6 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10.6.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn