Най-голяма ще е предучилищната група в ОДЗ „Райна Княгиня“

По неокончателни данни, обобщени от Дирекция “Образование, култура и социални дейност“ в Общинска администрация, в края на месец юли 189 деца от набор 2010 и 196 от набор 2009 от община Панагюрище ще посещават задължителните подготвителни групи в детските заведения през учебната 2015-2016 година.

Шестгодишните малчугани от общината, които ще се подготвят за първокласници през новата учебна година са разпределени както следва: 23 в ЦДГ „Брезичка“, 24 в ЦДГ“Първи юни“, 30 в ОДЗ „Звънче“, 25 в ЦДГ „Пролет“, 48 в ОДЗ „Райна Княгиня“. В село Попинци техният брой е 8, в Елшица- 2, Левски – 10, Оборище – 7 и 2 в село Бъта.

Според Закона за предучилищното и училищното образование предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителят избира една от формите по чл. 65, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и в групите за предучилищно образование. Формите на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация по избор на родителя, при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn