Най-нископлатени през второто тримесечие на годината са наетите в хотелиерството и ресторантьорството

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 337 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 1.5%, показват данните на Националния статически институт /НСИ/. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.9%, и „Образование“ – със 7.0%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 12.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 8.6%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2020 г. са:
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 270 лева;
• „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 287 лева;
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“ – 2 105 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 647 лева;
• „Други дейности“ – 903 лева;
• „Селско, горско и рибно стопанство“ – 973 лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn