Най-остър е проблемът с неравенството, бедността и социалното изключване в област Пазарджик

Главният секретар на Областна администрация-Пазарджик Светлан Карталов представи анализ във връзка с изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. по време на заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на ЮЦР, което се провежда на 15 и 16 декември в Спа хотел „Каменград“-Панагюрище.
В Южен централен район са налице два фактора генериращи бедност, а именно социално-икономическо неравенство /неравенство на доходите/ и териториални различия /в степента на неравенство на доходите/ “, каза Карталов и допълни: „Изключително тревожен е фактът на нарастване на тежестта на заетите в относителния дял на бедните в ЮЦР според икономическата им активност. Феноменът „работещи бедни“ е с опустошително социално въздействие в местните общности, води до вторична бедност, социално изключване и установяване на „култура на бедността“.
От представения анализ стана ясно още, че проблемът с неравенството, бедността и социалното изключване е най-остър в Област Пазарджик в състава на ЮЦР, а по някои от показателите и в национален, и в европейски мащаб.
Основните препоръки, които направи Карталов към присъстващите бяха подобряване на информационното осигуряване за борба с бедността и социалното изключване относно причини, измерение и проявления; привличане, интензивен диалог и консултиране със заинтересованите страни относно неравенството, бедността и социалното изключване; разработване и прилагане на пилотни социални практики и иновации, недопускане на дискриминация; провеждане на анализ и оценка, с участието на заинтересованите страни на неравенството, бедността и социалното изключване и общото им социално въздействие в местните общности-по общини, а после и по населени места.
„Да намалим бедността и да насърчим социалното включване е наша обща задача и цел. Изпълнението й изисква общото ни усилие в обща обществена кауза“, каза още Карталов.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn