Наказателното дело срещу Иван Евстатиев ще се гледа в Пловдив

Наказателното дело срещу бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев ще се гледа в Пловдив. Това стана ясно от определение на Върховния касационен съд от 1 юли.

Съдиите от Панагюрския районен съд не успяха да формират състав, с оглед наличие на основанията по чл.29 ал.1 т.1 б.”г” от НПК за отвеждането им от разглеждане на делото, поради участието им в производства по чл.64 и чл.65 от НПК, касаещи мярката за неотклонение на обвиняемия Евстатиев. Предвид обстоятелството, че в РС–гр.Панагюрище работят само двама съдии и по отношение на всеки един от тях е налице императивната забрана по чл.29 ал.1 т.1 б.”г” от НПК за участие в състава на съда, разглеждащ делото по същество, този районен съд не може да формира състав за разглеждане на НОХД № 140/2016 г., поради което делото следва да се изпрати на друг, равен по степен съд. С оглед осигуряване бъдещото нормално протичане на процеса, включително и гарантиране непредубеденост на въззивната инстанция, ВКС намира, че делото следва да бъде разгледано в друг съдебен район. Най- близък такъв е Пловдивският съдебен район, поради което делото следва да бъде възложено за разглеждане на Районен съд гр. Пловдив.

Припомняме, че обвинението срещу Евстатиев бе внесено в средата на юни от Районна прокуратура – Пазарджик в Районен съд – Панагюрище, а досъдебното производство бе образувано пет месеца по-рано. На единственото заседание съдията-докладчик Таня Петкова го прехвърли на колегите си в Панагюрище. В мотивите си тя посочи , че видно от обвинителния акт престъплението е извършено от Евстатиев, който е с жителство в Стрелча, в родния му град, който е в ресор на Панагюрския районен съд.Все още не е насрочена дата за делото.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn