Намаляват образуваните възпитателни дела спрямо малолетни и непълнолетни, показва отчетът на МКБППМН-Панагюрище

Община Панагюрище, в частност Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни / МКБППМН/, разпознава като приоритетна дейност изпълнението на превантивни дейности за основен фактор за въздействие върху равнището и тежестта на асоциалното поведение сред подрастващите“, подчерта Анелия Караколева – началник отдел „Социални дейности и здравеопазване”, представяйки отчета за дейността на Местната комисия през 2020г. пред общинските съветници на заседанието на местния парламент, провело се през март.

Предвид обявеното извънредно положение и последващата извънредна епидемична обстановка в страната, през 2020 година не е бе възможно да бъде изпълнен в цялост Плана за дейността на Местната комисия„, допълни Караколева. Реализирано бе най-мащабното в Плана мероприятие- Ден на розовата фланелка в Световния ден за борба с тормоза в училище. МКБППМН-Панагюрище съвместно с БМЧК-Панагюрище проведе кампания във всички училища на територията на общината. Кампанията се осъществи с активната подкрепа на родители. Подготвена бе изложба на тема „Наркотиците не са изход“. През 2020г. не са констатирани проблеми при образуването и провеждането на възпитателни дела. Всички възпитателни дела са проведени при спазване на всички противоепидемични мерки. Наблюдава се намаляване на образуваните възпитателни дела спрямо малолетни и непълнолетни, общо те са 8 на брой. Разгледани са 7 от тях, 1 остава за разглеждане през януари 2021г. Едно от образуваните през 2019г. е проведено през януари 2020г. Делата, образувани през 2020 година, са спрямо 3 непълнолетни момчета, 1 непълнолетна девойка, 5 малолетни момчета и 1 малолетно момиче. Възложени са проверки по 2 сигнала от длъжностни лица, не са образувани дела след реализиране на проверките.

Няма малолетни и непълнолетни, настанени или напуснали корекционно-възпитателни заведения, условно осъдени непълнолетни също няма.

През миналата година в Кабинета за социална превенция /КСП/ към Комисията за борба с противообществени прояви са работили 6 педагози и 1 психолог, ръководител на кабинета е секретарят на Местната комисия. Консултирани са 8 деца и 7 родители през миналата година. Проведени в изпълнение са мерките чрез Кабинета за социална превенция -„Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“, по решения от 2 възпитателни дела.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn