Намалява броят на инцидентите на работното място спрямо 2015 година, отчитат от ИА ГИТ

През 2016 г. приоритет при проверките на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ /ИА ГИТ/ в строителството са дейностите по саниране по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ – заради работата на височина, изграждане на Софийското метро, строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи и други големи инфраструктурни обекти. По време на активния строителен сезон, който на практика приключи в края на октомври, в сектора по традиция се организира засилена инспекционна кампания. През 2016 г. броят на проверките е увеличен с над 12% спрямо 2015 г. Положителният ефект от засиления контрол на ИА ГИТ в сектора през последните години се доказва с данните за трудовия травматизъм, който намалява. За деветте месеца на 2016 г. (последният отчетен период от НОИ, който регистрира злополуките), броят на инцидентите на работното място е 128 при 140 през 2015 г. Около 50 проверки са правени в съботно-неделни дни, с приоритет установяване на нарушения, свързани с работното време, осигуряването на задължителна междудневна и седмична почивка, полагането на извънреден труд. Доказването на тези нарушения обаче е трудно, тъй като липсва съдействие от страна на работещите. В повечето случаи те са от други краища на страната и предпочитат да работят по-дълго без почивка, за да се възползват след това от по-дълги почивки по родните си места. Поради тази причина те отказват да декларират данни, свързани с работното им време. Най-честите нарушения в сектора продължават да бъдат свързани с цялостната организация на осигуряването на безопасност и здраве при работа. Изготвят се формални оценки на риска, както и мерки за минимизирането им. Не се извършват задължителните инструктажи. Работещите не се запознават с рисковете при работа.  Възложителят прехвърля цялата отговорност по тази дейност на строителя, въпреки че законът я вменява на него. Наемат се голям брой подизпълнители, които не изготвят съвместна оценка на риска и не подписват споразумения за взаимна информираност и осигуряване на безопасност и здраве при работа или те са еднотипни и формални.

Въпреки, че секторът продължава да бъде сред рисковите по отношение на безопасността на труда, като цяло през последните години се наблюдава трайна тенденция към подобряване условията на труд на строителните обекти и усилия на работодателите да изпълняват изискванията на законодателството.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn