Намалява броят на работещите в област Пазарджик

През трето тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 104.6 хил., от които 58.1 хил. са мъже, а 46.5 хил. са жени, съобщават от Националния статистически институт. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица намаляват с 4.6%, а спрямо третото тримесечие на 2015 г. – с 4.2% . Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2016 г. е 46.9% (при 49.9% за страната), съответно 53.8% за мъжете и 40.5% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на 15-то място в страната.

През третото тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 103.2 хил., като 57.3 хил. от тях са мъже, а 45.9 хил. са жени. Общият брой на заетите лица намалява както в сравнение с второто тримесечие на 2016 г., така и в сравнение с третото тримесечие на 2015 г., съответно с по 3.6%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години е 60.4%, съответно 65.6% за мъжете и 54.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. този коефициент намалява с 2.2 процентни пункта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn