Наредба определя реда на ползване на утайки от пречиствателните станции в земеделието

Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани само след предварителното им третиране. Това предвижда приетата от Министерския съвет Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчните води чрез употребата им в земеделието.Утайките от ПСОВ съдържат ценни хранителни вещества, които могат де се използват за подобряване на почвите. Те обаче трябва да отговарят на строги определени изисквания, за де не бъдат заплаха за човешкото здраве и околна среда. Наредбата забранява внасянето им в ливади и пасища, ако в тях ще пашуват животни в срок, по-кратък от 45 дни от торенето. Не се разрешава и използването на площи, върху които се отглеждат плодни храсти, зеленчукови култури и лозя, както край реките и в защитени територии. Не се допуска и оползотворяването на утаечна маса, която има по-висока концентрация на тежки метали от разрешеното.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn