Нарушенията на условията на труд изпревариха нередностите по трудови правоотношения

За първи път от края на 2010 г. нарушенията, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, са повече, макар и с малко, от тези по трудови правоотношения, съобщават от Главна инспекция по труда. Те от своя страна намаляват за поредна година благодарение и на упражнения засилен контрол на ИА „Главна инспекция по труда“, с цел противодействие и превенция на сивата икономика. Това показват данните от инспекционната дейност на ИА ГИТ за деветте месеца на годината.
През периода са извършени общо 38 204 проверки в 31 667 предприятия с 1 236 010 заети лица в тях. Констатираните нарушения са 170 624 броя. От тях свързаните с безопасни и здравословни условия на труд са 85 330 броя, почти колкото са били и през 2014 г. (85 132 бр.) Нарушенията на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения – възникването, изменението и прекратяването им, регламентиращи заплащането на труда, на работното време и почивките и т.н., са 84 788 броя. При тях е отчетено сериозно намаление в сравнение с 9-те месеца на 2014 г., когато този вид нарушения са били 101 260 бр.
За отстраняването на установените нарушения са издадени 165 864 бр. задължителни за изпълнение предписания, които дават възможност на работодателите в определен срок да изпълнят изискванията на закона без да търпят санкции за това. Съставените актове са 7331 бр. Установените случаи на работа без договор са 1842. Това е едно от малкото нарушения, за които изрично е регламентирано, че то не може да е маловажно. Задължително се издава акт за всеки установен случай, санкцията е минимум 1500 лв.
За 9 месеца са спрени 459 обекти и машини, създаващи пряка опасност за живота и здравето на работещите. Заради липса на нужната квалификация от работа са отстранени 111 работници.
Изплатени след намесата на инспекторите по труда са 20.5 млн. лв.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn