Националната програма „Старт на кариерата“ през 2020 година обяви 4 свободни позиции за Панагюрище, по 2 от тях е нямало кандидати

През 2020 година Националната програма „Старт на кариерата“ обяви четири свободни работни места на територията на община Панагюрище, като по две от тях не са се явили кандидати, показва справка в Агенцията по заетостта. Работните места са за дирекциите „Социално подпомагане“ и „Бюро по труда“, като са липсвали кандидати за обявените позиции в „Социално подпомагане“.

По данни на Националния статистически институт, коефициентът на младежка безработица (15 – 24 г.) намалява през последните няколко години. Принос за запазването на тази положителна тенденция е осъществяван включително с провежданата от Министерството на труда и социалната политика активна политика на пазара на труда.  Основната цел на програмата „Старт на кариерата“е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.През 2020 г. Програмата се реализира в Компонент 1. Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

 Работодатели по Компонент 1 са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации. След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца. Програмата се реализира на територията на цялата страна.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn