Началото на една амбициозна програма – 15 млн.лв. за по-добри условия на живот в Панагюрище

Кои да са проектите, които да бъдат финансирани от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище? Да се потърси мнението на панагюрци по този въпрос бе целта на провелото се днес в сградата на Общинска администрация обществено обсъждане на Инвестиционната програма по проект „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, и още по-конкретно –  да се коментира подбора на приоритетните проекти във връзка с обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Община Панагюрище е една от 39-те български общини, която спечели финансиране на проекта, реализиращ се по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Прединвестиционното проучване на плана обхваща приблизително 100 проекта и дейности с общ бюджет над 194 млн.лв. Общината е конкретен бенефициент с общ индикативен размер на средствата 14 963 364,92 лв., което означа, че е необходимо да се определят приоритетните проекти, които да могат да се реализират в рамките на този бюджет. Всеки заинтересован можеше, ако предварително се запознае с индикативния списък на проектите и дейностите, включени в плана,  да даде своето предложение.

publika  Гражданското присъствие обаче беше незначително, а предложения нямаше, освен това на общинската съветничка Веселина Зумпалова-Ралчева, която се поинтересува дали списъкът с предложените проекти е публикуван някъде, така че да достигне до по-широка аудитория.
В рамките на периода, в който ще се осъществи Интегрираният план, Панагюрище ще се развива устойчиво, с координация на интегрирани политики, насочени към физическо обновяване на средата, икономически растеж и социално приобщаване, осигурявайки по-добри условия за живот и бизнес на местната общност. Така дефинира визията за развитие на Панагюрище по време на срещата представител на изпълнителя на проекта.
Това е началото на реализирането на тази амбициозна програма за градско развитие, подчерта кметът на община Панагюрище Никола Белишки, който бе домакин на срещата заедно с неговите заместници Галина Матанова и Георги Павлов.

Програмата ще включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез договори за безвъзмездна финансова помощ и списък с индикативни резервни проекти с общ размер на финансовия ресурс до 50% от общия индикативен размер на средствата.

Сред предложените от администрацията проекти и дейности, който да се включат в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, са паркоустрояване и благоустрояване на зелените площи край панагюрската автогара, обновяване, благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в жк „Оптикоелектрон I” и „Оптикоелектрон II”, ремонти, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата в сградата на Обединен детски комплекс, прилежащи площи към детски градини, училища, РУ „Полиция” и „Пожарна безопасност и защита на населението” и др.
Приоритетни сфери ще са образованието и социалната сфера, акцентира градоначалникът Белишки. В плана са начертани четири приоритетни направления:
Постигане на устойчиво развитие на територията и подобряване на физическата среда.
Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и създаване на достъпна среда.
Устойчив икономически растеж и създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика.
Опазване на околната среда и насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенция на риска.
Община Панагюрище ще има готовност през втората половина на септември да внесе проектните предложения, заяви кметът Белишки.

 

skicaПрез първия етап от разработването на плана са изготвени целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация. Определени и одобрени от местната общност и от Управляващия орган на Оперативната програма са три зони за въздействие в строителните граници на град Панагюрище:
Зона с преобладаващ социален характер, заемаща площ от 124,15 ха, което представлява 29,16% от територията на град Панагюрище. Населението в зоната е 7 786 жители, от които 3 865 са мъже и 3 921 са жени, което представлява 44,28% от общото население на града.
Зона с потенциал за икономическо развитие с площ 54,09 ха, което е 12,70% от територията на града.
–  Зона на публични функции с висока обществена значимост, която е с площ от 72,39 ха или 17,00% от територията на град Панагюрище. Населението в зоната е 1 555 жители, от които 765 са мъже и 790 са жени, което представлява 8,84% от населението на града.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn