Начинаещи предприемачи ще получат кратък път към успеха. Търсят се участници в курса по програмата BASE, който ще се проведе в Панагюрище

За поредна година Индустриален клъстер Средногорие ще проведе в Панагюрище курс по Програма „Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/. Набирането на участници продължава до 29 февруари. Проектът е съвместен с Община Панагюрище, Фондация „Америка за България“ и Посолството на САЩ в България – „Бизнес постижения за социално предприемачество“ /BASE/. BASE е 12-седмичен курс на обучение, по време на който на участници в град Панагюрище  в периода март- май 2020г ще им бъдат предадени знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите на фирмата си.

Бизнес планът на Христина Байрякова за сладкарница на Захарната работилничка „Марая“ спечели първа награда в панагюрския конкурс по предприемачество, проведен по проекта BASE на Индустриален клъстер „Средногорие“ и фондация „Америка за България“ през 2019г. Втора награда получи бизнес идеята на Мариела Николаева за Еко ателие „Художествено стъкло“, а на трето място беше класиран проектът на Гергана Раленекова за създаване на агенция „Кенгуру“.

Съдържание и структура на програма “Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/ по основи на предприемачеството

За BASE

Програма “Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/ е 12-седмичен курс, в който се обучава група между 20 и 25 човека със силно желание да стартират или да доразвият свой собствен бизнес. По време на курса участниците придобиват знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите и бизнеса си. Курсът съдържа:

  • теоретична част, предоставена по достъпен начин;
  • решаване на практични казуси и ролеви игри;
  • работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси.

В рамките на курса участниците съставят бизнес план на своята идея, с който участват във финално състезание за най-добър бизнес план, a победителите получават малък грант, с който да стартират идеята си.

 

Към момента са проведени три курса-  с. Мирково, гр. Етрополе и гр. Панагюрище.

Около 75 участника част от които, хора с идеи, със стартирал малък бизнес, служители от предприятията в региона – Аурубис България , Елаците-Мед, ДПМ Челопеч и Асарел-Медет, хора от местната администрация и ученици от последните класове  получиха знания и умения как да стартират и ръководят малък бизнес, създадени бяха много нови приятелства, както и споделени много нови идеи за развитие на регионите.

 

Период: март – юни  2020 г.

Продължителност: 12 седмици, срещите са 1 път в седмицата

Час: 17:30 – 20:30 ч. (3 астрономически часа с почивки)

*Предстои уточнение на точните дати на провеждане

Гр. Панагюрище

 

Съдържание

 

Тема
1 Предприемачество. Какво е това?Защо предприемачеството е ценно?  Кой е предприемач? Какво правят предприемачите? Характеристики на успешния предприемач. Мотиви за предприемаческа дейност. Предприемаческия процес „на бързи обороти“ – от А до Я. Откриване на благоприятни предприемачески възможности. Предприемаческа „будност“. Предприемачески прозорци. Иновациите в предприемаческия процес. Заинтересованите страни за нуждите на хората, населените места, региона.
2 От къде да започнем? 1Раждане и развитие на предприемаческата идея. Събиране на факти. Пазарно проучване. Бизнес план –защо пишем, за кого пишем бизнес план? Продукт/услуга – характеристики, жизнен цикъл, нововъведения.  Какво е предимството на моя продукт/услуга.. Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата, какви допълнителни стоки/услуги мога да предложа?

Кои са моите клиенти, кои са моите конкуренти?

3 От къде да започнем? 2Кои са моите клиенти, какво е моето послание. Кой взема решението за покупката?.Идеалният клиент, Търсене на потенциалните клиенти. Кои са моите конкуренти, какво е моето послание? Кой взема решението за покупката?.
4 Маркетинг и рекламаМаркетингов план, 4-те P ( product, price, placement, promotion), (какво; на кого; за колко; как). Как ще рекламирам продукта/услугата – стратегии, принципи. Насърчаване на продажбите. Е бизнес. Е маркетинг. Развитие на умения за продажба на стоки / услуги.  Практическо упражнение – маркетингова кампания за вашия продукт/услуга. Как да направя витрината си привлекателна? Какви мостри и безплатни материали мога да предлагам? Колко ще ми струва кампанията?
5 Производство и продажби.
Къде е пунктът ми за продажби? Как да го организирам и устроя. Производствен процес, верига на участници и доставки.  Технологии и производство. Специфични изисквания към производството/услугата.
6 Цени и ценообразуване.Коя е добрата цена? Как да я определим? Ценови тактики, принципи.  Добавена стойност. Минимална и максимална продажна цена.
7 Финансово планиране на бизнеса.
Необходим начален капитал. Бюджет за създаване на бизнеса. Месечен бюджет за бизнеса. Оперативни и постоянни разходи.  Отчет за приходи и разходи. Парични потоци. Възвращаемост. Цена на ресурсите.
9 Финансово планиране на бизнеса. Счетоводство на фирмата. Данъци.
10 Човешки ресурси. План за човешките ресурси. Хората от които се нуждаем, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Фактори на екипната ефективност. Управление на времето.
11 Правни аспекти на предприемаческата дейност.
Избор на формат за осъществяване на предприемаческа дейност. Регистриране на търговско дружество. Права и задължения на дружеството. Закриване / ликвидиране на търговско дружество. Работа / „борба“ с институциите. Регистрационни и разрешителни режими.
12 Презентационни умения.
Умение за водене на преговори. Други техники за представяне и защита на идеи / проекти. Подкрепа за развитие и реализиране на предприемаческите идеи.
13 Представяне и защита на идеите пред експертно жури.
Излъчване на победители. Награждаване / Какво следва?

 

Лекторите в BASE

 

Участниците ще имат възможността да черпят знания и опит от успели български предприемачи, които:

✓ имат свой собствен бизнес и богат бизнес опит, преминали през много перипети и извоювали много победи;

✓ имат силно желание да предадат своя опит на стартиращи предприемачи;

✓ искат да допринесат за устойчива промяна и развитието на малкия и средния бизнес в малките населени места в Средногорието;

✓ добри презентационни умения;

✓ уважителни и толерантни;

✓ добри мотиватори и положителни;

 

Критерии за участие в BASE

 

Участниците в “Бизнес постижения” трябва да отговарят на следните критерии:

✓ мотивирани за промяна и готови да придобият или да доразвият своите умения и знания;

✓ с желание да стартират  или развият реален бизнес;

✓ инициативни, позитивни, гъвкави;

✓ готови да отделят време за посещение на курса и дейностите покрай него.

 

Очаквания към участниците

 

От одобрените участници в курса се очаква:

✓ да не пропускат повече от две лекции, за да участват в конкурса за най-добър бизнес план;

✓ да пристигат навреме;

✓ да участват активно в дейностите на програма BASE;

✓ да предадат бизнес план в края на курса.

 

Какво казват за нас?

 

“Участието ми в програма BASE е незабравимо за мен преживяване, най-вече заради възможността да се срещна с хора, които са преодолели трудности и предизвикателства, пред които се изправя всеки начинаещ предприемач. Усещането, че не си сам е окриляващо, а срещите с успешни предприемачи са изключителни мотивиращи.

Уникален, също, е и начина, по който е организирано обучението – така, че участниците да научат абсолютно всичко, което им е необходимо за успешното развитие на бизнеса им.”

 

 

  • Мария Радунчева, управител на ABC Language Center, гр. Пирдоп, победител в първата кохорта на програма BASE

 

 

“Програмата BASE ми беше полезна най-вече с опита и знанията споделени от лекторите/ предприемачите, а също и с мотивацията, която получих от срещите с тях. Пекарната ни беше на един месец и там осъществихме първият ни кетъринг, което ни даде идея за този вид дейност и в момента е доста успешна.”

 

 

  • Мария Цачева, Пекарна „Прованс“ участник в програма BASE

 

 

„Надявам се, усещането на курсистите от програмата BASE да е така обогатяващо, както и за мен. В процеса на подготвяне на лекциите, едновременно гледаш собствените си грешки, които си допуснал и сравняваш какво пише в учебниците. Така, много по-истински може да предадеш практични знания. Горещо препоръчвам повече курсисти да се запишат следващият път!“

 

 

  • Георги Христов, лектор и предприемач

 

 

Участвах с  бизнес план за стартиране на собствен бизнес –нестандартни  букети от бонбони, плодове и зеленчуци.

Лекциите ми бяха много полезни, защото се учехме от опита на успешни бизнеси. Лектори ни бяха млади хора с усет към новото.

По време на оценката на бизнес плана получих също много ценни съвети от журито.

Със сигурност мога да кажа, че курса ми даде мирогледа и виждането на един успешен предприемач. Естествено всичко останало зависи от нашето желание, воля , търпение и усет. Благодаря Ви BASE”.

Мирослава Йотова, победител във втората кохорта на програма BASE (Етрополе)

 

Как да кандидатстваш?

Попълни следния формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/UqnM14jidxm7YKGw9

Краен срок: 29.02.2019 г.

Бъди максимално изчерпателен! Местата са ограничени!

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по имейл.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn