Начинаещи предприемачи ще получат кратък път към успеха. Търсят се участници в курса по програмата BASE, който ще се проведе в Панагюрище

Индустриален клъстер Средногорие ще проведе в Панагюрище курс по Програма „Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/. Набирането на участници продължава до 28 февруари. Проектът е съвместен с Община Панагюрище, Фондация „Америка за България“ и Посолството на САЩ в България – „Бизнес постижения за социално предприемачество“ /BASE/. BASE е 12-седмичен курс на обучение, по време на който на участници в град Панагюрище  в периода март- май 2019г ще им бъдат предадени знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите на фирмата си. “Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/ по основи на предприемачеството”.

За BASE

Програма „Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/ е 12-седмичен курс, в който се обучава група между 20 и 25 човека със силно желание да стартират или да доразвият свой собствен бизнес. По време на курса участниците придобиват знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите и бизнеса си. Курсът съдържа:

-теоретична част, предоставена по достъпен начин;

-решаване на практични казуси и ролеви игри;

-работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси.

В рамките на курса участниците съставят бизнес план на своята идея, с който участват във финално състезание за най-добър бизнес план, a победителите получават малък грант, с който да стартират идеята си.

Курсът ще се проведе в периода март-май 2019 г. Продължителността му е 12 седмици, срещите са 1 път в седмицата, в часовия интервал между 17:00 – 20:00 ч., като предстои уточнение на точните дати на провеждане

Критерии за участие в BASE

Участниците в “Бизнес постижения” трябва да отговарят на следните критерии:

 • мотивирани за промяна и готови да придобият или да доразвият своите умения и знания;
 • с желание да стартират или  развият реален бизнес;
 • инициативни, позитивни, гъвкави;
 • готови да отделят време за посещение на курса и дейностите покрай него.

Очаквания към участниците

От одобрените участници в курса се очаква:

 • да не пропускат повече от две лекции, за да участват в конкурса за най-добър бизнес план;
 • да пристигат навреме;
 • да участват активно в дейностите на програма BASE;
 • да предадат бизнес план в края на курса.

 

Съдържание 

  Тема
1 Предприемачество. Какво е това?

Защо предприемачеството е ценно?  Кой е предприемач? Какво правят предприемачите? Характеристики на успешния предприемач. Мотиви за предприемаческа дейност. Предприемаческия процес „на бързи обороти“ – от А до Я. Откриване на благоприятни предприемачески възможности. Предприемаческа „будност“. Предприемачески прозорци. Иновациите в предприемаческия процес. Заинтересованите страни за нуждите на хората, населените места, региона.

2 От къде да започнем? 1

Раждане и развитие на предприемаческата идея. Събиране на факти. Пазарно проучване.

Бизнес план –защо пишем, за кого пишем бизнес план?

Продукт/услуга – характеристики, жизнен цикъл, нововъведения Какво е предимството на моя продукт/услуга.. Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата, какви допълнителни стоки/услуги мога да предложа,

Кои са моите клиенти, кои са моите конкуренти?

3 От къде да започнем? 2

Кои са моите клиенти, какво е моето послание. Кой взема решението за покупката?.Идеалният клиент, Търсене на потенциалните клиенти

Кои са моите конкуренти, какво е моето послание. Кой взема решението за покупката?.

4 Маркетинг и реклама.

Маркетингов план, 4-те P ( product, price, placement, promotion), (какво; на кого; за колко; как). Как ще рекламирам продукта/услугата – стратегии, принципи. Насърчаване на продажбите. Е бизнес. Е маркетинг. Развитие на умения за продажба на стоки / услуги.  Практическо упражнение – маркетингова кампания за вашия продукт/услуга. Как да направя витрината си привлекателна? Какви мостри и безплатни материали мога да предлагам? Колко ще ми струва кампанията?

5 Производство и продажби. Къде е пунктът ми за продажби? Как да го организирам и устроя. Производствен процес, верига на участници и доставки.  Технологии и производство. Специфични изисквания към производството/услугата.
6 Цени и ценообразуване.

Коя е добрата цена? Как да я определим? Ценови тактики, принципи.  Добавена стойност. Минимална и максимална продажна цена.

7 Финансово планиране на бизнеса. Необходим начален капитал. Бюджет за създаване на бизнеса. Месечен бюджет за бизнеса. Оперативни и постоянни разходи.  Отчет за приходи и разходи. Парични потоци. Възвращаемост. Цена на ресурсите.
8 Финансово планиране на бизнеса. Счетоводство на фирмата. Данъци
9 Човешки ресурси. План за човешките ресурси. Хората от които се нуждаем, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Фактори на екипната ефективност. Управление на времето
10 Правни аспекти на предприемаческата дейност. Избор на формат за осъществяване на предприемаческа дейност. Регистриране на търговско дружество. Права и задължения на дружеството. Закриване / ликвидиране на търговско дружество. Работа / „борба“ с институциите. Регистрационни и разрешителни режими
11 Презентационни умения. Умение за водене на преговори. Други техники за представяне и защита на идеи / проекти. Подкрепа за развитие и реализиране на предприемаческите идеи.
12 Предствяне и защита на идеите пред експертно жури. Излъчване на победители. Награждаване / Какво следва?

 

Лекторите в BASE

Участниците ще имат възможността да черпят знания и опит от успели български предприемачи, които:

 • имат свой собствен бизнес и богат бизнес опит, преминали през много перипети и извоювали много победи;
 • имат силно желание да предадат своя опит на стартиращи предприемачи;
 • искат да допринесат за устойчива промяна и развитието на малкия и средния бизнес в малките населени места в Средногорието;
 • добри презентационни умения;
 • уважителни и толерантни;
 • добри мотиватори и положителни;

 

Какво казват за BASE?

“Участието ми в програма BASE е незабравимо за мен преживяване, най-вече заради възможността да се срещна с хора, които са преодолели трудности и предизвикателства, пред които се изправя всеки начинаещ предприемач. Усещането, че не си сам е окриляващо, а срещите с успешни предприемачи са изключителни мотивиращи.

 Уникален, също, е и начина, по който е организирано обучението – така, че участниците да научат абсолютно всичко, което им е необходимо за успешното развитие на бизнеса им.”

 ~ Мария Радунчева, управител на ABC Language Center, гр. Пирдоп,

победител в първата кохорта на програма BASE

Кандидатствай

Попълни следния формуляр за кандидатстване: https://goo.gl/forms/lBZe7ZZRLB4whS9G3

Краен срок: 28.02.2019 г.

Бъди максимално изчерпателен! Местата са ограничени!

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по имейл.

За повече информация:

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn