На извънредно общо събрание финализират административно процедурата по присъединяване на община Панагюрище към Асоциацията по ВиК в област Пазарджик

Със свое решение от 28.06.2016 г. Общински съвет Панагюрище даде съгласие за присъединяване на общината към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- в ликвидация“ – ЕООД, Пазарджик.След депозирано искане от кмета на община Панагюрище до областния управител, в качеството му на Председател на Асоциацията ще бъде насрочено извънредно общо събрание, на което настоящите членове – кметовете на общини Лесичово, Пазарджик и Септември ще финализират административно процедурата по присъединяване на община Панагюрище към Асоциацията по ВиК в област Пазарджик, съобщиха от Областна администрация.

„Това е първата крачка за осъществяване на така необходимата за всички реформа във ВиК сектора в нашата област” , коментира областният управител Гинче Караминова.  „Нека не забравяме, че постигането на заложените стратегически и дългосрочни цели в сектора не е самоцел, то е жизнено важно за нас, жителите на област Пазарджик, за подобряването качеството ни на живот, създаване на по-добри условия за работа на бизнеса, свързани с опазването на околната среда и прекрасната ни природа, и не на последно място това е наследството, което ще оставим на нашите деца”, коментира Караминова и изрази увереност, че в следващите месеци и останалите седем общински съвети от областта ще се присъединят към Асоциацията. Обединението във ВиК сектора е условие от ЕС и правителството, тези които не са част от реформата и консолидацията няма да получават средства за инвестиции на водната инфраструктура. Новото в този програмен период е, че бенефициенти няма да бъдат общините по ОП „Околна среда”, а операторите, които ще носят отговорност за реализация на проектите. Процедурата по реалното присъединяване на община Панагюрище е дълъг процес. До сключване на Договора между ВиК Асоциация Пазарджик и „ВиК – ликвидация” ЕООД Пазарджик, активите публична общинска собственост на община Панагюрище продължават да се стопанисват, поддържат и експлоатират от действащия на обособената територия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище.Очаква се на заседание на Общински съвет Стрелча, през месец август, общинските съветници да обсъдят и гласуват евентуалното присъединяване на общината към ВиК Асоциацията.

На предстоящото заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация -в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик ще се разглежда и подготвения и внесен в Областна администрация Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация -в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик. Документът е изготвен съгласно новите изисквания и наредби. Петгодишният план на оператора включва регулаторния период от 2017 до 2021 г. Съгласно Закона за водите Асоциациите по ВиК съгласуват Бизнес плана на оператора, който в последствие се одобрява от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn