На първото си заседание за 2022 г. се събира днес Общински съвет-Панагюрище. Вижте дневния ред

Днес, 27 януари, от 16:00 часа Общински съвет-Панагюрище ще проведе първото си заседание за 2022 година.

Ето и дневния ред:

  1. Оправомощаване на Кмета на Община Панагюрище да взема решения, свързани с обслужващата банка.

  1. Одобряване на промени в структура на общинска администрация – Панагюрище.

  1. Даване съгласие Община Панагюрище да се присъедини към Сдружение „Асоциация на българските градове и региони“.

  1. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2022 г. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

  1. Удължаване на договор за управление на Д-р Маркова- Управител на ДКЦ I ЕООД.

  1. Освобождаване от заплащане на  такси на всички физически и юридически лица, които осъществяват дейност на заведения за хранене и развлечения за разполагането на маси пред заведения, бар плотове и слънцезащитни устройства, обслужващи заведенията.

7. Разпореждане с общинско имущество.

7.1. Изкупуване на сграда с идентификатор №55302.501.5139.1, построена в общински поземлен имот с адрес: обл. Пазарджик, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“.

7.2. Изкупуване на сгради построени в общински поземлен имот №55302.501.3817 на адрес: обл. Пазарджик, гр. Панагюрище, ул. „Пенчо Славейков“ №69.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn