На територията на област Пазарджик: 154 сгради са получили разрешително за строеж през второто тримесечие на 2023г.

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 217 жилища в тях и 26 548 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 65 други сгради с 19 034 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.1%, броят на жилищата в тях – със 106.7%, както и общата им застроена площ – със 70.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са със 71.1% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 28.2% по-малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 18.7%, броят на жилищата в тях – с 30.7%, както и разгънатата им застроена площ – с 20.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 1.6% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 47.7% по-малко.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 327, София – 283, Пловдив – 265, Варна – 197, и Бургас – 134. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 631, Варна – 2 005, Пловдив – 1 633, Бургас – 632, и Кърджали – 504.

През второто тримесечие на 2023 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 66 жилищни сгради със 183 жилища в тях и с 22 830 кв. м разгъната застроена площ и на 69 други сгради с 19 836 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 29.4%, жилищата в тях – със 137.7%, както и разгънатата им застроена площ – със 102.6%. Започнатите други сгради със 155.6% са повече, докато тяхната РЗП с 6.4% е по-малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 61.0%, жилищата в тях – с 40.8%, общата им застроена площ – с 47.9%. Започнал е строежът на 27.8% повече други видове сгради, но с 35.0% по-малка РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) – 254 жилищни, 12 административни и 44 други сгради; Пловдив – 236 жилищни, 3 административни и 71 други сгради; Варна – 164 жилищни и 34 други сгради; София – 156 жилищни и 41 други сгради; Бургас – 136 жилищни и 26 други сгради.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn