На територията на област Пазарджик: 98 сгради са получили разрешително за строеж през четвъртото тримесечие на 2023г.

През четвърто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 98 жилищни сгради с 284 жилища в тях и
32 702 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 3 068 кв. м РЗП и на 43 други сгради с 10 978 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 1.0%, жилищата в тях – с 48.7%, а общата им застроена площ – със 17.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 35.8%, както и разгънатата им застроена площ – с 51.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 42.0%, броят на жилищата в тях със 102.9%, а разгънатата им застроена площ – със 100.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 29.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 53.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 435, Пловдив – 393, Бургас – 217, София – 186, и Варна – 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 7 559, Пловдив – 2 702, Варна – 1 534, Бургас – 1 345, и Кърджали – 786.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 70 жилищни сгради със 122 жилища в тях и с 15 135 кв. м разгъната застроена площ и на 44 други сгради с 33 246 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава намаление на започнатите жилищни сгради със 17.6%, на жилищата в тях – с 34.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 34.0%. Започнатите други сгради намаляват с 29.0%, докато общата им застроена площ нараства – със 124.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват със 75.0%, жилищата в тях – с 13.0%, както и общата им застроена площ – с 10.4%. Започнатите други сгради намаляват с 12.0%, докато общата им РЗП нараства с 56.0%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 264 жилищни и 91 други сгради; София (столица) – 226 жилищни и 26 други сгради; Бургас – 217 жилищни и 27 други сгради; Варна – 141 жилищни и 28 други сгради.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn