На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

От 2 до 9 юли ще продължи третият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2015 г. Общият бюджет, който ще бъде разпределен между одобрените кандидати, е малко над 2.5 милиона лева. Тъй като средствата са от остатъчен бюджет по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за финансовата 2015 година, ще се приемат заявления за финансова помощ единствено от кандидати, посочили желание за авансово плащане.
Заявки за авансово плащане по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя се подават след 10-ия ден от датата на сключване на договора и не по-късно от 31 юли за съответната финансова година. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена за инвестицията, ако реализацията на проекта е започнала.
В случай, че даден кандидат е сключил договор за предоставяне на финансова помощ с ДФ „Земеделие” през третия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за финансовата 2015 г. и не е подал заявка за авансово плащане до 31 юли 2015 г., договорът му ще бъде прекратен.
Заявленията за предоставяне на финансова помощ и заявките за авансово плащане ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие”.
След първите два приема на заявления за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за финансовата 2015 г. в ДФ „Земеделие” са сключени 71 договора на обща стойност близо 37,5 милиона лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn