На 26 януари изтича приемът на документи за „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер” по проект „Нови възможности за грижа“

Във връзка с реализацията на Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2014BG05M9PO001 – 2.2015.001 „Нови алтернативи”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 22.01.2016 г. стартира приемане на документи от медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г.

Необходими документи за медицински специалисти, които желаят да бъдат наети по проекта:
-Заявление по образец;
-Документ за самоличност (за справка);
-Автобиография;
-Диплома за медицинско образование;
-Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)
-Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
-Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)
Приема на изискваните документи от кандидатите ще се извърши в периода от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившото училище/ от 09,00 до 17,00 часа.

Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище. За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска, Администратор проект.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn