На 4 ноември 1913 г. в България е учреден Върховен административен съд

На 4 ноември 1913 г. в България е учреден Върховен административен съд.
Върховният административен съд (ВАС) е държавна институция в България, която осъществява върховен съдебен надзор в държавата по прилагане на законите в административното правораздаване.
ВАС разглежда жалби и протести и срещу актове на Министерския съвет, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия съдебен съвет, актове на Българската народна банка, актове на областните управители, както и други актове, посочени в закона.
Върховният административен съд съществува в няколко периода от историята на страната – през 1913-1922 г., през 1934-1948-а и след 1996 година. Той е създаден за пръв път със Закон за административното правосъдие от 1912 г. и започва да функционира на следващата година, като поема главно функциите на дотогавашното Административно отделение на Върховния съд. През 1922 г. Законът за административното правосъдие е отменен и съдът е закрит. Той е възстановен след Деветнадесетомайския преврат през 1934 година. Комунистическата Димитровска конституция от 1947 г. премахва съдебния контрол на администрацията и ВАС е отново закрит.
Конституцията на Република България от 1991 г. предвижда създаването в едногодишен срок на Върховен административен съд. Това изискване не е спазено и ВАС е възстановен едва през 1996 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn