На 8 август се открива ловният сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина

На 8 август, събота, се открива ловният сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Ловът стартира съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Съгласно разпоредбите в него ловуването се извършва само с писмено разрешително по образец, в което са вписани датата, имената на ловците, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел дивеч.

Разрешен е ловът до 15 броя пъдпъдъци на всеки ловец, както и до 10 броя от видовете гривяк, гургулица, горски бекас и обикновена бекасина. Ще се следи за стриктното спазване на установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, съгласно Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване.

От Изпълнителната агенция по горите припомнят, че трябва да се спазват основните правила за безопасно боравене с оръжие, както и да се вземе предвид, че в момента е най-интензивният пожароопасен сезон. Необходимо е внимателно отношение по време на ловните излети и прилагане нормите за безопасност по отношение собственото здраве и това на останалите участници в лова и туристи в гората, както и по отношение прилагане на противопожарните правила.

Призовават се ловците да спазват и предприетите мерки за биосигурност по отношение предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете. Преди всеки ловен излет и в края на ловния ден всеки участник в лова задължително трябва да дезинфекцира обувките, облеклото и автомобила си. Остатъците от храна и опаковки от различни продукти също би следвало да се събират от ловуващите и да не се оставят изхвърлени сред природата, тъй като това би създало предпоставки за разпространение на заболяването. Изпълнителна агенция по горите призовава отново и за необходимостта от бързо оповестяване за открити трупове на умрели диви свине по време на излетите в най-близкото горско териториално звено или на телефон 112.

Предвид стартирането на ловния сезон в извънредна епидемична обстановка в страната, ловните излети трябва да се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки, разписани в заповедите на министъра на здравеопазването по отношение на ограничаването на разпространението на заболяването COVID-19. Необходимо е спазване на дистанция, носене на лични предпазни средства при необходимост и извършване на дезинфекция по време на всеки от етапите от провеждането на груповите ловни излети.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn