Необезопасена стопанска техника стана причина за пожар в зърнен блок край с. Оборище

Необезопасена стопанска техника стана причина за възникването на пожар в зърнен блок край панагюрското село Оборище, съобщават от Пресцентъра на ОДМВР-Пазарджик. Сигнал за възникналия инцидент е получен снощи в РСПБЗН-Панагюрище. По първоначално получените данни огън е лумнал в житни посеви, намиращи се в местността „Пресвета Неделя“. Към мястото е насочен противопожарен автомобил с дежурната смяна огнеборци. Пристигайки огнеборците подпомогнати от земеделски производители с трактор и плуг предприели дейстия за гасене и ограничаване на пожара. След няколко часа той бил напълно потушен. В резултат на инцидента са изгорели около 12 декара зърнени култури, чиито собственик е 33-годишен жител на Панагюрище. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Панагюрище. В хода на разследването органите на реда, подпомогнати от пожарникари установили, че огънят е тръгнал от неизправност при боравана с косачка в съседен блок. Неин собственик е 58-годишен мъж от панагюрското село |Попинци. Щетите нанесени на земеделския стопанин са в процес на изясняване, води се досъдебно производство.

От РДПБЗН-Пазарджик съветват:

Необходимо е гражданите да знаят че от настъпване на восъчна зрялост на житните посеви до окончателното прибиране на реколтата от полето, пушенето и паленето на открит огън се извършва на обезопасени места, отстоящи на 50 м. от посевите и от складиран фураж. Не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до складиран фураж, покрай посевите или през посевите от настъпване на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Забранено е използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънатите масиви и фуражните площадки. Устройването на лагери да става само на строго определени места.

Кметовете, председателите на кооперации и гражданите е необходимо да знаят, че съгласно действащите нормативни актове за опазване на земеделските земи, абсолютно се ЗАБРАНЯВА паленето на стърнища и други растителни отпадъци. Частните стопани е необходимо да спазват и изискванията за пожарна безопасност при съхраняване на грубия фураж в частните дворове. Необходимо е да се спазват разстоянията от складирания груб фураж до жилищните сгради и други постройки. Поддържане в техническа изправност на електрическите инсталации на навесите и постройките в които се съхранява груб фураж.

Частните стопани имащи земеделска техника и участващи в прибирането на реколтата е необходимо да знаят че, използваната земеделска техника трябва да съответства на изискванията за безопасност и охрана на труда и пожарна безопасност, като се регистрира и контролира в съответствие с изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. Преди използването на земеделската техника в жътвената кампания същата трябва да бъде проверена от комисия и съставен протокол. Същата да бъде съоръжена с противопожарни уреди и съоръжения и стандартни искрогасители на ауспуховите тръби. Акумулаторните батерии трябва да са защитени от удар, вибрации и попадане на метални предмети върху полюсите. Електрическите вериги е необходимо да са защитени със стандартни предпазители оразмерени за съответните номинални токове. Тръбопроводите от горивната и хидравличната система на земеделската техника трябва да са защитени от механични и топлинни въздействия и да са устойчиви на агресивните въздействия на течностите преминаващи по тях и да нямат течове. Резервоарите за гориво да нямат външни механични деформации и пропуски на гориво. Ежедневно след приключване на работа трябва да се почистват от наслоен прах и горими отпадъци двигателите на машините, акумулатори, турбокомпресори, колектори на газодимоотводните тръби, гориво и маслопроводи електрическото оборудване и други.

Органите, стопанисващи железопътни трасета, преминаващи през или покрай житни площи трябва да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.

Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски те земи са длъжни да сигнализират съответните държавни органи (служби за пожарна безопасност, кметствата) при нарушаване на правилата за пожарна и безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до техните земи.

Необходимо е да се опазват минерализованите ивици и другите противопожарни прегради, естествени и изкуствени водоизточници, пътища за противопожарната техника и др. При възникване на пожар е необходимо да изпълняват указанията на органите за пожарна безопасност и защита на населението и да им оказва съдействие.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn