Непълнолетните ще могат да работят до 22 часа и още за промените в Кодекса на труда

Младите хора на възраст между 16 и 18 години вече могат да работят до 22.00 часа, съобщават от Главната инспекция по труда. Промените в Кодекса на труда бяха обнародвани в „Държавен вестник“. Младежите ще могат да полагат труд в рамките на 7 часа дневно, но няма да имат право на извънреден и нощен труд.

Отменя се задължението на работодателите да изготвят графици за платените отпуски. Остава обаче 2-годишната давност, а след това неизползваните дни ще се погасяват. Новите текстове позволяват прехвърляне на част от отпуска за следващата година, но работодателят се задължава до средата на годината да осигури използването. За целта той може и еднолично да изпрати в платен отпуск лице, което не се е възползвало от правото си да го поиска.

Въведени са и нов вид трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Те са с продължителност един ден и ще се заверяват от Главната инспекция по труда. Регламентират се нови правила при прилагането на гъвкаво работно време. Според тях работодателят ще продължи да определя време за задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него могат да се отработят във всеки друг ден от седмицата.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn