Нова амбулатория за първична дентална помощ ще бъде открита в поликлиниката

До управителя на „ДКЦ I – Панагюрище” ЕООД д-р Мариела Маркова е постъпило заявление за наемане на кабинет от новозавършилият лекар по първична дентална медицина д-р Делчо Радулов. Исканото от д-р Радулов помещение се намира на третия етаж в поликлиниката, кабинет № 10, бивш „Уши, нос, гърло”. В тази връзка д-р Маркова предлага на Общински съвет-Панагюрище да вземе решение за отдаване под наем на искания в заявлението кабинет. Това е необходимо поради откритата процедура за приватизация на „ДКЦ I-Панагюрище” ЕООД и на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и т. III от Решение №260/12.12.2012 г. на Общински съвет-Панагюрище. Искането ще бъде разгледано от ресорните комисии към местния парламент, след което гласувано в зала.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn