Нова възможност за младежка заетост

Агенция по заетостта чрез дирекция „Бюро по труда“-Панагюрище стартира нова процедура по приемане на заявки за свободни работни места за стажуване и/или обучение по време на работа по Проект „Нова възможност за младежка заетост”, схема  „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Тя се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна, и ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.

От 25.05.2015г. работодателите могат да подават в ДБТ-Панагюрище заявки за участие в процедурата. До 2-ри юни заявки в местната дирекция не бяха постъпили, но от там уточниха че има проведени разговори с работодатели.

При засилен интерес от страна на работодатели и младежи, някои от които нерегистрирани в Бюрото по труда, са преминали организираните от дирекцията дни на отворените врати от 27 до 29 май. Проведени били и индивидуални консултации. В информационния ден – 28 май на работодателите била презентирана схемата. Предоставена била информация по процедурата по приемане на заявки за свободни работни места за стажуване и/или обучение по време на работа по схема „Младежка заетост”.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

-Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;

-Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn