Нова Наредба определя условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежи в община Панагюрище

В Общински съвет-Панагюрище е постъпило предложение от зам.-кмета Галина Матанова за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежи в община Панагюрище. „Предлагаме нова форма на организация и поле за изява на инициативността и новаторството на младите хора, чрез финансиране на проекти, осъществени на територията на община Панагюрище”, се казва в предложението на Матанова.

Включването на младежите в конкретни дейности-проекти и целенасочени тематични кампании за всяка сфера на обществения живот ще мотивира социалната им ангажираност и ще повиши чувството на принадлежност към родния край. С предлагания проект на Наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределяне на финансови средства от Община Панагюрище за финансово подпомагане на младежки дейности, инициативи, изложени в проектни предложения.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са: Партньорство и сътрудничество с младежки структури и организации на територията на община Панагюрище, по-голяма активност на младите хора за предложения на проекти за финансиране на техните дейности и реализиране на идеи, както и по-голямата им ангажираност за развитието на  община Панагюрище и реализацията им в родния край.

Проектът на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежи в община Панагюрище ще бъде разгледан от Постоянните комисии в местния парламент.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn