Нови 50 000 семейства ще получат по 300 лв. еднократна помощ за отопление

Още около 50 000 семейства ще получат по 300 лв. еднократна помощ за отопление. За изплащането на финансовата подкрепа правителството прие постановление за одобряване на 15 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Средствата ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.

С еднократна помощ от 300 лв. държавата ще подпомогне хора и семейства от нови рискови групи, които до момента не са получавали средства за отопление, но се нуждаят от такава подкрепа. Право на такава помощ ще имат семейства с деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца сираци, хора с увреждания, пострадали при пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., както и подпомагани от държавата ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Отпускането на новата помощ е част от пакета от мерки на правителството за осигуряване на подкрепа на хората от уязвимите групи в условията на значително поскъпване на цените на енергоизточниците и жизненоважни стоки. До момента около 300 000 човека и семейства получиха целева помощ за отопление от 623,55 лв. В края на октомври отпусна еднократна помощ от 400 лв. на още около 21 000 домакинства.

Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на централния бюджет за 2022 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn