Нов договор за безвъзмездно управление на общински недвижим имот

В Общински съвет-Панагюрище е постъпило предложение от Общинска администрация за сключване на нов договор между Община Панагюрище и Агенция по заетостта, за предоставяне на сграда, общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите на Дирекция „Бюро по труда“-Панагюрище за срок от 10 години. Този договор е необходим на Агенцията за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвими групи на пазара на труда и работодателите“. Проектното предложение включва извършване ремонт на работно и санитарни помещения. Срокът на новия договор е необходимо да обхваща срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 5 години от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn