Нов момент на деклариране на изплатени доходи от работодател

Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи предоставят справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ по образец, за изплатените през годината доходи и удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Справката се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година в териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода. Справката се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
Новият момент е подаването от работодателите на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ по образец, за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.
Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ се предоставя в срока и по реда за предоставяне на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

 

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn