Нов социален проект спечели Община Панагюрище, насочен към най-нуждаещите се

На 12 септември Община Панагюрище подписа договор с Фонд „Социална закрила“ за реализиране на дейностите по социалната услуга „Обществена трапезария“ на територията на община Панагюрище, съобщават от местната администрация.

Одобреният проект „Обществена трапезария“ е на стойност 13 248,00 лева, с период на изпълнение от 3 октомври до 31 декември 2016 година.

Проектът предвижда осигуряване на топъл обяд /супа, основно ястие и хляб/ за 90 потребители, отговарящи на условията на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във всички населени места на територията на община Панагюрище.

Целите на проекта са:

– Намаляване броя на живеещите в бедност лица в община Панагюрище;

– Подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ, подкрепа и достъп до услуги за социално включване на нуждаещите се лица и семейства чрез задоволяване потребностите им от храна;

– Увеличаване броя и ефективността на социалните услуги, предоставяни в община Панагюрище;

– Повишена информираност за възможностите, реда и условията за ползване на услугите в общността предоставяни в община Панагюрище.

Чрез реализирането на този проект Община Панагюрище ще подобри качеството на живот и ще осигури помощ, подкрепа и достъп до услуги за социално включване на най-нуждаещите се лица и семейства. Ще се намали броят на живеещите в бедност лица в община Панагюрище.

Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню ще се осигури балансирано хранене за целевата група, при спазване изискванията за безопасност на храните и националните стандарти  и норми за хранене.

Социалната услуга „Обществена трапезария” е заложена и в Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn