Нов шанс за заетост на хора с увреждания

Нови 2378 лица ще бъдат включени в заетост след преразпределение на Националния план за действие по заетостта, съобщава Министерството на труда и социалната политика. Общата сума, пренасочена за откриване на нови работни места и включване в професионални обучения, възлиза на 2 221 930 лева.
Най-голям дял от тях – 1.1 млн.лв. ще бъдат насочени за осигуряване на заетост и квалификация на хора с трайни увреждания. Със средствата ще бъдат обхванати 545 безработни с увреждания.
Останалата сума ще бъде насочена в две посоки – към безработни в предпенсионна възраст и към безработни младежи до 29 години. С тях ще се подпомагат работодатели да немат допълнително 154 безработни лица над 50-годишна възраст на временна, сезонна или почасова работа, 125 безработни с трайни увреждания и 158 младежи. Сумата за насърчаване на младежката заетост възлиза на 136 721 лева.
По Национална програма „Активиране на неактивни лица“ ще бъдат наети допълнително и 50 ромски медиатори.
Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn