НОИ услуги в Панагюрище днес

Днес, 8 август, е единствената за месец август изнесена приемна на Териториалното поделение на НОИ-Пазарджик в Панагюрище. Практиката от началото на 2017 година е организирането на една приемна месечно в града, а във всички останали дни услугите на НОИ се предоставят в областния град.

От 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на обезщетение за безработица вече може да се подава и по електронен път, припомнят от Националния осигурителен институт (НОИ).
Това става чрез специално разработена административна услуга, която ще е достъпна на интернет страницата на институцията.
Електронната услуга може да се използва чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.Заради промени в Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица има нов образец на заявление. Заедно с него потребителите, избрали електронния вариант на подаване, ще трябва да приложат като прикачен файл и акт за прекратяване на трудовите им договори.За заявленията, подадени след 30 юни 2017 г., отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж за безработица.В новия образец на заявлението безработното лице следва да посочи един от трите възможни начина за получаване на документите, които НОИ издава за исканото обезщетение. С оглед защита на личните данни получаването им по електронен път на посочен електронен адрес е възможно, само ако лицето притежава квалифициран електронен подпис или ПИК. В тези случаи документите се смятат за връчени с изтеглянето им.
Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn