НОИ ще изплаща паричните обезщетения до 10 дни, но от средата на 2016 г.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Предстои обсъждане и внасяне на проекта на ПМС за приемане от Министерския съвет.

Нормативният акт, който ще бъде в сила от 1 януари 2016 г., е изготвен във връзка с реализирането на проект „Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт за изплащане на паричните обезщетения от ДОО“, който урежда нов ред за представяне в НОИ на документите за изплащане на паричните обезщетения, съобщиха от НОИ.

За изплащането на паричните обезщетения са изготвени нови образци-декларации и удостоверения, които ще заместят досега подаваните заявления-декларации от осигурителите и самоосигуряващите се лица. Удостоверенията ще се представят в НОИ по електронен път, с квалифициран електронен подпис, чрез уеб приложение, достъпно чрез интернет страницата на института. Другата възможност е чрез използване на програмен продукт, разработен от външен разработчик, отговарящ на утвърдените от НОИ функционални изисквания, структура и формат на данните.

С оглед изплащането в по-кратки срокове на паричните обезщетения на осигурените лица в проекта се предлагат нови срокове за представяне в НОИ на съответните удостоверения и заявления-декларации. Осигурителите трябва да представят документите до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението при тях. Предвижда се от 1 юли 2016 г. максималният срок за изплащане на паричните обезщетения да бъде намален от 15 на 10 работни дни от постъпване на всички необходими данни в НОИ.

От 1 декември 2015 г. влизат в сила разпоредбите, регламентиращи регистрацията на потребителите на онлайн услугите на НОИ, както и упълномощаването на друго лице да представя по електронен път удостоверения за изплащане на парични обезщетения от името на задължено по наредбата лице.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn