Няма да се плаща ДДС за дарени храни

Парламентът облекчи режима на облагане с ДДС на дарения на хранителни продукти с наближаващ краен срок на годност. Храните ще влизат в „хранителна банка“. Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за ДДС, внесени от Реформаторския блок. „За“ промените гласуваха единодушно 129 народни представители. Хранителните продукти, които са дарени до 30 дни преди изтичането на срока на годност, няма да бъдат облагани с данък върху добавената стойност (ДДС). Премахването на налога обаче да важи, само ако стойността на даренията на година не надхвърлят 0.5% от общия годишен оборот на данъчно задълженото лице, което ги прави, решиха депутатите.Облекчението ще е в полза на организации за общественополезна дейност с предмет на дейност „хранително банкиране“ или лица, които предоставят социални услуги и грижи за такива групи.
Със законопроекта се регламентира „хранителното банкиране“ като метод за безвъзмездно предоставяне на храни и хранителни продукти от юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, регистрирани като оператори с храни от Българската агенция за безопасност на храните. Дарените храни и хранителни продукти не могат да са предмет на възмездни сделки и се използват единствено с обществена полза, пише в законопроекта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn