Обезщетенията за безработица да запазят нива над 45% от загубения трудов доход

 

Правителството одобри изменения в Закона за ратифициране на конвенция №102 на Международната организация на труда за социална сигурност. Така страната ни ще поеме ангажименти за спазване на минималния стандарт за обезщетения за безработица.

Съгласно изискванията на международния документ, минималният размер на обезщетение при безработица трябва да е 45% от последните трудови доходи. В България изчисленията, направени спрямо изискванията на Конвенцията, показват, че при обезщетението на квалифициран работник би се постигнала 50,45 на сто заместимост на доходите, а при неквалифициран работник – 51,1% заместимост. Следователно, и при настоящите нива на обезщетения и осигурителни вноски минималният стандарт по конвенцията би бил покрит.

Ангажиментите по този раздел на Конвенцията няма да доведат до допълнителни разходи за бюджета и не изискват промени във вътрешното законодателство на страната.

България вече е поела ангажименти за спазване на стандартите при медицински грижи, обезщетенията за болест, старост, трудова злополука, семейно обезщетение, обезщетение за бременност и раждане и обезщетение за преживели лица.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn