Областен информационен център – Пазарджик провежда информационна среща в Панагюрище

Днес 13 юни , от 10:00 ч. в Заседателна зала на Община Панагюрище Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик ще проведе информационна среща, на която ще бъде представена Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН2020) и възможностите за финансиране по програмите през 2016 г.

Целта на събитието е да се представят на широката общественост Ръководство за подаване на проектни предложения чрез ИСУН 2020, както и възможностите по програмите през 2016 г. ИСУН 2020 обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС независимо от тяхното местоположение на територията на Република България. Чрез нея могат да кандидатстват за европейско финансиране потенциалните бенефициенти по всички оперативни програми, както и по Програмата за морско дело и рибарство и Оперативна програма за храни и материално подпомагане.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn