Областен информационен център – Пазарджик провежда среща в Панагюрище

Днес, 17 октомври от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Панагюрище Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик ще проведе среща по темите „Електронно отчитане и комуникация на проекти чрез Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН2020)“ и „Възможности за развитие на социалното предприемачество по ОПРЧР”. Целта е да се представи на широката общественост електронното отчитане на проектите, което опростява процесите и подобрява прозрачността, и възможностите за развитие на социалното предприемачество.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn