Областен информационен център – Пазарджик проведе информационна среща днес в Панагюрище

Информационна среща  на тема „Възможности за инвестиции по ПРСР и ОПИК в Област Пазарджик“ се състоя днес, 25 октомври в камерната зала на Театър Дом-паметник, в Панагюрище. Събитието е в рамките на серията информационни срещи, които Областен информационен център (ОИЦ)-Пазарджик провежда на територията на областта.

Пред аудиторията бяха представени възможностите за финансиране по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРСР, с три процедури – развитие на занаяти, развитие на услуги и производство на продукти, и  процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 67 227 768.06 лв. Финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 57 143 602.85 лв, а националното финансиране – 10 084 165.21 лв.

Лектори в информационната среща бяха Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/ и Радина Пенкова /експерт „Комуникация, информация и логистика“/.

Присъстващите в камерната зала на Театър Дом – паметник имаха възможност да зададат въпроси на лекторите, а на финала попълниха анкетни карти , в които споделиха вижданията си относно оползотворяването на фондовете на ЕС в областта на образованието, заетостта, социалното включване и здравеопазването, подпомагане на българските предприятия, опазване на околната среда, опазване на селското стопанство, в областта на регионалното развитие . Какви, според тях са основните проблеми в региона и какви основни резултати очакват на местно ниво от инвестициите от европейските фондове до края на 2027 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn