Областната комисия представя на министъра на здравеопазването изготвената областна аптечна карта за област Пазарджик

На свое заседание, проведено на 14 декември 2022 година, областната комисия за изработване на областна аптечна карта прие окончателния вариант на картата, заедно със становище относно потребностите от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, на територията на област Пазарджик.

Потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, се определят на териториален принцип чрез Национална аптечна карта. Тя се изработва въз основа на областни аптечни карти, като се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки чрез извършване на анализ на достъпа на населението до аптеки.

Областната аптечна карта за област Пазарджик е изработена от назначена със заповед на министъра на здравеопазването комисия с председател областния управител, по образец и по ред определени с утвърдената от министъра Методика. Освен областният управител, членове на комисията са и представители на Регионалната здравна инспекция, РЗОК, Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, представител на Регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, организации за защита на правата на пациентите и по един представител на всяка една от 12-те общини в област Пазарджик.

В становище на комисията, изработила областната аптечна карта, се прави оценка на минималния брой аптеки по видове дейности, както и на минималния брой практикуващи медицински специалисти – магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, необходими за осигуряване в пълен обем на фармацевтичната услуга на населението от общините на област Пазарджик. Комисията констатира, че броят на аптеките в област Пазарджик надвишава определения по Методиката минимален брой от 100 аптеки. Разпределени по общините и населените места на областта, 203 на брой, работещите аптеки осигуряват относително добър достъп до фармацевтични услуги. Заедно с това, обаче, броят на работещите 125 магистър-фармацевти, така както и броят на работещите 80 помощник-фармацевти е много по-малък от необходимия за този брой аптеки, който Методиката предполага.

Оценката, която приложена спрямо броя на населението дава Методиката, сочи че броят на денонощните аптеки в област Пазарджик не отговаря на потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти. Необходимо е да се положат усилия част от аптеките, особено в общинските центрове на по-големите общини, да преминат на денонощен режим на работа, за да удовлетворят потребностите на населението от достъп до фармацевтичната услуга 24/7.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn