Областният управител се срещна с народните представители от региона и кметовете на общини

Срещата се проведе днес в областна администрация Пазарджик по инициатива на областния управител Стефан Мирев.  Депутатите от региона представиха накратко работата си в различните законодателни комисии и декларираха готовност за подкрепа и съдействие за реализацията на всички важни проекти за региона и отделните общини.

Стефан Мирев запозна народните представители с два важни въпроса за областта, по които активно ще продължи да се работи. Това е проектът за разкриване на филиал в Пазарджик на Медицински университет Пловдив и предложението на земеделските производители от областта за промяна в чл. 114 от Кодекса на труда, касаещ еднодневните трудови договори. На 25 май, областният управител е инициирал среща с ректора на Медицински университет Пловдив, на която ще се обсъждат вариантите за реализация на идеята след отказа на Академичния съвет за финансиране на проекта. Исканията на земеделските производители вече са поставяни в комисиите в Народното събрание, на срещата депутатите споделиха, че предстоят срещи със съсловни организации.

Кметовете на общини поставиха въпроси свързани с възможността за увеличаване на целевата субсидия и средствата за капиталови разходи на общините. Предлагат още да бъде отменена забраната за разпореждане от страна на общините със земите по чл. 19, която е в сила от 2016г. Другите предложения на кметовете касаят промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, с които да се подобрят услугите за гражданите и фирмите в общините извън областния център. Промени в Закона за подземните богатства, които да дават възможност на кметовете да упражняват контрол върху добивните дейности и предложение за законодателни промени, с които стопанисването на пещерите да бъде прехвърлено на общините с цел развитието на туризма.  Бяха поставени въпроси свързани с отговорността на различни институции за стопанисването и ползването на микроязовирите. Апелът на община Велинград към народните представители и областния управител е да бъде прекратена концесионната процедура за добив на волфрам. До този момент са събрани 11 800 подписа срещу отваряне на мината край село Кръстава.

Областният управител, народните представители и кметовете на общини ще провеждат регулярни срещи в областна администрация Пазарджик – веднъж на три месеца. Народните представители ще бъдат поканени да участват и в заседанията на Областния съвет за развитие.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn