Областният управител Стефан Мирев инициира работна среща за учредяване на нова Асоциация по ВиК в област Пазарджик

В присъствието на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова и областния управител на Пазарджик Стефан Мирев, кметовете на общини от Родопската част на областта декларираха готовност за обединяване в нова Асоциация по ВиК с единен оператор „ВКТВ“ ЕООД гр. Велинград.

Област Пазарджик е с най-раздробената територия в страната по отношение на ВиК операторите. Действащата ВиК Асоциация с оператор ВиК Пазарджик, обединява общините Пазарджик, Септември и Лесичово, на по-късен етап решения за присъединяване взеха общините Стрелча и Панагюрище. Останалите седем общини в областта – Велинград, Сърница, Ракитово, Брацигово, Пещера, Белово и Батак имат действащи общински ВиК оператори.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подкрепя обединението на седемте общини в Асоциация.  За да се развива ВиК инфраструктурата на територията на тези седем общини, са необходими инвестиции, разширение и изграждане на нови съоръжения, каза по време на срещата зам. министър Крумова.  Тя допълни, че окрупняването на ВиК дружествата ще гарантира оптимизация на работата, на ресурсите и на обслужването на клиентите. Районът е богат на води и минерални находища, което е предпоставка за развитието на туризма, но за целта инфраструктурата трябва да бъде адекватна и достъпна до всички потребители.

Домакин на работната среща бе кметът на община Велинград, присъстваха кметове на общини, председатели на общински съвети и управители на ВиК дружества от седемте общини. Процесът на окрупняване на ВиК дружествата ще бъде предшестван от актуализация на бизнес-плановете им. Особено важен елемент в тях е размерът на заложените инвестиции. Областна администрация ще разработи съгласувано с МРРБ насоки към общините за бъдещото обединяване в Асоциация по ВиК, в изпълнение на Закона за водите.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn