dig

Областният управител Стефан Мирев получи подкрепата на РСР на ЮЦР за реализацията на пътни проекти в област Пазарджик

Областният управител на Пазарджик беше домакин на второто за 2018г. заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/, което се проведе днес в гр. Пазарджик. Във форума участваха представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.

Социалното и икономическото развитие на ЮЦР през 2017 г. продължава да се характеризира с положителна промяна на ключовите макроикономически индикатори. По данни на НСИ, БВП на ЮЦР за 2016г. е малко над 13,2 млрд. лв., което представлява относителен дял от 14,03% в общия размер на БВП за страната. Това нарежда района на второ място по този показател след ЮЗР /Югозападен район/. Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в Южен централен район през 2017 г. достига 55,3% при 55,4% средно за страната. Наблюдава се сериозен ръст на показателя в сравнение с 2016г. Коефициентът на заетост на населението в ЮЦР на възраст 20-64 навършени години през 2017 г. е 71,3%, което съвпада със средното равнище за страната. Налице е ръст на заетостта в региона спрямо 2016г. с 5,2%. Данните бяха представени по време на заседанието в Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.)  за 2017г.

Членовете на Съвета подкрепиха предложението на областния управител на Пазарджик Стефан Мирев, за осигуряването на финансови средства за изграждане на Околовръстен път на гр. Септември  и изграждане на транспортна връзка между с. Фотиново в община Батак, област Пазарджик и с. Селча в община Девин, област Смолян. Най-кратката пътна връзка между областите Пазарджик и Смолян.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ от бенефициенти общини в Южен централен район, в процес на изпълнение са 84 проекта по различни приоритетни оси. Приключилите проекти са 17 на обща стойност 5,4 млн. лв. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в ЮЦР до края на 2017г. са сключени 278 договора, одобрените средства са 41 млн. лв. По време на заседанието беше представен проект INSiGHTS – Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Представител на Комисията за защита на личните данни запозна членовете на съвета с новите правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.

В края на заседанието областният управител на Пазарджик Стефан Мирев предаде ротационното председателство на областния управител на Хасково Станислав Дечев, който ще председателства РСР на ЮЦР през следващите шест месеца.

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn