Областният управител Стефан Мирев: 13 са изпратените проби от област Пазарджик за коронавирус до националната референтна лаборатория. Всички са отрицателни

В момента на територията на област Пазарджик няма регистриран случаи на коронавирус. Това обстоятелство не трябва да ни успокоява, напротив, трябва да бъдем разумни и отговорни към здравето си и това на околните, да ограничаваме контакти и пътувания, да не изпадаме в ненужна паника“, това каза областният управител Стефан Мирев на брифинга след заседанието на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус COVID-19. Той уточни, че до момента в Националната референтна лаборатория от РЗИ Пазарджик са изпратени общо 13 проби за коронавирус и всички са отрицателни. Заседанието на Щаба бе свикано от областния управител във връзка с обявеното извънредно положение върху цялата територия на страната от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.  

Директорът на РЗИ-Пазарджик д-р Фани Петрова оповести мерките за превенция, които са разпоредени в заповед на министъра на здравеопазването.

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Началникът на РУО-Пазарджик Валентина Кайтазова обясни, че училищата създават необходимата организация за дистанционна форма на обучение, като подготвят електронно обучение и преподаване. Всяко училище следва да прецени възможностите, които има като интернет свързаност, наличие на информационни и комуникационни средства. Целта е да се осъществи обучение в електронна среда в рамките на 5 или 6 часа на ден. Ще се разчита изключително много на родителите за осигуряване на потребителски акаунти на учениците и осъществяване на контрол в семейството, относно използването на комуникационните средства от децата.

В заседанието на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус COVID-19,  участваха управители на болници, кметове на общини, ръководители и представители на: РЗИ, РЗОК, ЦСМП, РУО, ОДМВР, ДАНС, Областен съвет на БЧК, Сдружение на общопрактикуващите лекари, Регионална колегия на БЛС.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn