Област Пазарджик е на 10-о място по средна брутна работна заплата

През първото тримесечие на 2021 г. област Пазарджик е на 10-о място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 989 лв., София – 1 410 лв. и Варна – 1 313 лв. Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. за област Пазарджик е 1 175 лв., за февруари – 1 178 лв., и за март – 1 214 лева. Данните представят от отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 2.8% и достига 1 189 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 412 лв., а за частния – 1 123 лева.
През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 16.6% в сравнение с първото тримесечие на 2020 година.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2021 г. се увеличават с 1.4% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 59.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.4% (и достигат до 13.0 хиляди), а в частния сектор се увеличават с 2.8% (достигат 46.3 хиляди) през първото тримесечие на 2021 година. В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 1.1% или с 0.6 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е 0.5%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 3.0%.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn