Област Пазарджик е сред областите с най-много приемни семейства

Община Панагюрище е партньор по проекта „Приеми ме 2015“ от самото му начало

Агенцията за социално подпомагане (АСП) сключи споразумения за партньорство със 158 общини партньори по проекта „Приеми ме 2015“, като по този начин действието на проекта се удължава с една година, считано от 01.01.2021 г. Община Панагюрище е партньор по проекта, който осигурява приемна грижа и дава шанс на деца, лишени от родителски права, още от самото му стартиране на 1 декември 2015  година. Към края на 2020 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“  в 147 общини партньори, са 1 759.  Това показват данните от анализ на Националния екип за организация и управление на проекта за изминалата 2020 г, съобщават от АСП.  За тези 5 години процедурите по нови настанявания са за 4010 деца, а общият брой деца, настанени по проекта, е почти 6000, показва още обобщеният преглед по наблюдаваните показатели.

Утвърдените приемни семейства в регистъра, с местоживеене и с доставчик на услугата община, към 31.12.2020 г., са 1 960 (професионални – 1957; доброволни – 3). АСП наблюдава причините за заличаванията, които предимно се дължат на обективни обстоятелства като влошено здравословно състояние или смърт на приемния родител, промяна на местоживеене, включително и напускане на страната, навършване на пълнолетие на приемното дете. В по-редки случаи заличаванията са предизвикани от установяване на лоша грижа, неуспешна адаптация на децата в приемното семейство, невъзможност за справяне с кризите на децата и рисковото им поведение. В над 75% от случаите, описани в подаденото от приемното семейство заявление, мотивът е „лични причини“, но без да се посочват конкретно.

Към 31.12.2020 г. общо 1 486 са приемните семейства с местоживеене в 147 общини партньори, в които има настанени деца, 474 са тези, в които няма настанени деца. В края на 2020 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 474 (в т.ч. 1 от доброволните), което е 24,18% от общия брой. Най-голям процент от незаетите приемни семейства традиционно са тези, които са със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния и/или потребността за съответната област. Към момента най-много приемни семейства има в областите Варна (134), Монтана (132), Плевен (125), Велико Търново (122), Шумен (116), Пазарджик (107), Хасково (106).

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn