Обновяват сградата на читалището в село Оборище по проект

Поредният спечелен проект на Община Панагюрище е „Ремонт на Народното читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1912“, село Оборище“, по процедура МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съобщават от Община Панагюрище.
Проектът е на стойност 399 014,48 лв., със срок за изпълнение – 24 месеца.
Проектът е част от Общинския план за развитие на община Панагюрище 2014-2020 година. Дейностите по проекта са насочени към ремонт и обновяване на сградата на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1912“. Чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи строително-ремонтни дейности, ще се постигне модернизиране на сградния фонд, намаляване на крайното енергийно потребление, създаване на приветлива и ефективна среда за работа в читалището и подобряване мобилността на хората с увреждания.
В процес на одобрение по същата програма е и друг проект на Община Панагюрище – „Рехабилитация на площад в село Попинци“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn